Genel Bilgi

BÖLÜM HAKKINDA

ENFORMATİK NEDİR?

Enformatik ya da Bilişim olarak ifade edilen Bilgi ve İletişim Teknolojileri, son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla önem kazanmış, tüm bilim alanları için vazgeçilmez bir kavram halini almıştır. Çok yönlü bir disiplin olarak Enformatik (Bilişim), yapay zeka, bilişsel bilimler ve bilgisayar bilimleri gibi farklı akademik disiplinleri içinde barındırır.

Enformatik, her yönüyle insan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olan bilginin, nasıl üretildiği, iletildiği ve kullanıldığını inceleyen bir bilim dalıdır. Resimler, görüntüler, metinler ve istatistikler gibi çeşitli formattaki bilginin tabiatını ve fikir ile ilişkisini inceler. Bunun için bilginin elde edilmesi sınıflandırılması, depolanması ve gerektiğinde kullanılmak üzere çağrılması ve ilgili birimlere yönlendirilmesi esastır. Enformatik, bilginin toplanması, depolanması, işlenmesi, organize edilmesi, sınıflanması, dağıtılması ve kullanımı için gerekli sistemler ve teknolojiyle ilgili uygulamalar ve araştırmalar yapılan bir bilim dalıdır.
Bilginin organizasyonu ve sınıflandırılması noktasında kütüphane çalışmalarında; bilginin iletişimi noktasında ise bilgisayar ve iletişim teknolojileri sahasında kendine yer bulur.

Enformatik bu amaçlarla bilgi sistemleri üretimini konu edinir.Öncelikle üretilecek bilgi sisteminin ne olduğu,nasıl tasarlanacağı ve daha sonra da bu tasarımın ne ile gerçekleştirileceği belirlenmek suretiyle, tam, eksiksiz ve kullanışlı bilgi sistemleri üretmeyi hedefler.

 

 

 

ENFORMATİK BÖLÜMÜNÜN TEMEL HEDEFLERİ

 •     Bilgiye olan ihtiyacı görebilmek
 •     Bilgiyi nerede bulacağını bilebilmek
 •     Doğru kaynağı seçebilme ve doğru bilgiyi edinebilmek
 •     Bilgiyi sınıflayabilme,ayrıştırabilme,birleştirebilmek
 •     Bilgiye hızlı ve ekonomik ulaşabilme,kullanabilme ve yayabilmek
 •     Akademik ve idari personele yönelik çeşitli bilgisayar kursları düzenlemek

 

BÖLÜMÜN AMACI

 •     Bilgisayar eğitimine yönelik, gerekli örgütlenmeler ve düzenlemeler yapmak,
 •     Bilgisayar derslerinin koordinasyonu ve yürütülmesi sağlamak,
 •     Laboratuarların ders için kullanımı dışında, öğrencilerimize internet hizmeti verebilmesini sağlamak,
 •     Tüm öğrencilere temel bilgi teknolojisinin kullanımı ve bilgisayar derslerinin verilmesini sağlamak.
 •     Bilgisayar Labaratuarları ve iletişim ağı'nı donanımsal ve yazılımsal yapılandırmak